Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Kuinka paljon harrastusluonteisella toiminnalla saa tienata ennen kun yritys tulee rekisteröidä?Ilmoita harrastusluonteisen toiminnan tulot. Minkä suuruinen raja harrastustoiminnan tulojen verottamiselle on voimassa? Entä milloin yritys täytyy rekisteröidä ennakkoperintärekisteriin? Paljonko saa tienata ilman veroja? Milloin täytyy ilmoittautua arvonlisäverorekisteriin? Milloin sinut katsotaan ammatinharjoittajaksi?

Harrastusluonteisen toiminnan tulot

Suomen verohallinto määrittelee harrastetoiminnan sellaiseksi toiminnaksi, jonka päällimmäinen tarkoitus ei ole hankkia tuloja.

"Elinkeinotoiminnan keskeinen tunnusmerkki on, että toimintaa harjoitetaan vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa."

Sinun ei tarvitse ilmoittautua arvonlisäverorekisteriin elleivät tulosi ylitä 15 000 euron alarajaa (ennen vuotta 2021 se oli 10000). Pidä silti tarkoin rajaa silmällä, sillä jos se pääsee vuoden kuluessa ylittymään, tulee sinun maksaa arvonlisävero koko vuoden tuloista. Näin tulee tehdä huolimatta siitä, että et ole laskuttanut asiakkailtasi ALVia silloin, kun et vielä ole ollut verovelvollinen. Voit saada myös mojovat veromätkyt, joista muodostuu ylimääräinen piilovero kaikkiin voittoihisi. Tässäpä onkin siis malliesimerkki räikeästä tuplaverotuksesta! Sellaisen veron maksaminen, jota alunperin ei ole kerättykään, pitäisi olla laitonta sivistyneessä maassa. Jotta laki olisi oikeudenmukainen tulisi säännön olla, että arvonlisäveroa maksetaan siltä osin, jolta tulot ovat ylittäneet 10 000 euron rajan – ei takautuvasti koko myynnistä. Olisi hyvä saada poliitikot ymmärtämään tämä seikka, sillä tämän tyyppinen verotus tappaa seuraavan Spotifyn, Amazonin ja Rovion ennen kun ne ovat edes kunnolla saaneet toimintaansa käyntiin.

Jos teet kauppaa EU:n muissa maissa, koskevat sinua erilaiset lait riippuen siitä, mitä myyt. Jos esimerkiksi myyt digitaalisia palveluita (ladattavia tiedostoja kotisivullasi), tulee sinun heti rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, sillä sinun tulee myydä vastaanottajan arvonlisäverotuksen mukaisesti ja ilmoittaa ne erityisessä järjestelmässä (MOSS). Nykyisin (eli vuonna 2018) ei ole rajaa sille, milloin sinun tulee rekisteröityä, sillä sinun tulee soveltaa heti MOSSia ensimmäisestä digitaalisesta myynnistä lähtien yksityishenkilölle toisessa EU:massaa, vaikka kasvavissa määrin myös EU:n ulkopuoliset maat ovat lähteneet samaan hullutukseen mukaan. Vuodesta 2019 lähtien tulee myös MOSSin rekisteröitymisraja olemaan 10 000 euroa samoin kuin tavallinen arvonlisävero Suomessa. Voit toki olla myös harrastetoiminnan harjoittaja vaikka myisit digitaalisia palveluita. Vuodesta 2019 ei sinun siis tarvitse luoda laskuja vastaanottajamaan säännösten mukaisesti, vaan voit tehdä laskut suomalaisten säännösten mukaan riippumatta siitä mihin maahan myyt tiedostoja.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa veroilmoitukseen sellaista harrastustoimintaa, josta et tee voittoa. On kuitenkin hyvä säilyttää kuitit ja tositteet, sekä pitää yksinkertaista kirjanpitoa jos odotat, että tulet tekemään voittoa tulevaisuudessa. Tällöin voit vähentää aikaisempien vuosien kulut voitoistasi. Vaikka tekisit tappiota ensimmäiset kome vuotta, saat vähentää nämä tappiot neljännen vuoden tuloista. Näin ollen on mahdollista, että oletkin neljän vuoden kuluessa tehnyt kokonaisuudessaan tappiota. Tässä tapauksessa sinun ei vieläkään tarvitse ilmoittaa tulojasi verotettaviksi myöskään neljänneltä vuodelta. Et kuitenkaan voi merkitä tappioita veroilmoitukseen mihinkään muuhun kohtaan tai vähentää niitä yleisistä tuloistasi – Ainoastaan harrastetoiminnan tuloista.

Harrastetoiminnan tulot ilmoitetaan veroilmoituksen liitteellä 15 – Taiteilijan ja freelancerin tulot.

Millaiset tulot saa laskea harrastustoiminnan tuloiksi?

Harrastustoiminnan tulot herättävät monia kysymyksiä, erityisesti niiden verotuksen osalta. Monilla on tänä päivänä kotisivuja, pieniä nettikauppoja, tai muita vastaavia, joista kertyy joka kuukausi hieman tuloa. Useimmiten tulot liittyvät harrastustoimintaan, josta siinä sivussa tienataan vähän rahaa esimerkiksi Adsense -mainoksilla tai sen sellaisella. Nämä tulot ovat verotettavia ja ne tulee ilmoittaa veroilmoituksessa.

Kaikki tulot on ilmoitettava verottajalle, ja voitot verotetaan ensimmäisesti eurosta alkaen, koska ne koostuvat sellaisesta myynnistä, joka on alusta asti tehty tulonhankkimistarkoituksessa.

Tämä tarkoittaa selkokielellä sitä, että jos olet tehnyt voittoa 10 euroa ja sinulla on kuluja 2 euroa, verotetaan sinua 8 eurosta. Vaikka myisit 10 eurolla ja sinulla olisi kuluja 9 euroa, olet saanut euron voittoa. Sinun täytyy tuolloin ilmoittaa voitoksesi 1 euro ja maksaa siitä verot, verotuslakien mukaisesti. Ei ole olemassa mitään harrastetoiminnan verotuksen alarajahuojennusta, vaikka arvonlisäveron alarajahuojennus onkin käytössä.

Käytännössä verotuksen perusvähennys, jonka mukaisesti kaikki ansiotulot ja voitot verotetaan, kuitenkin laskee veroprosentin nollaan mikäli tulosi koko vuodelta jäävät alle 3,100 euron vuonna 2018. (2018) Vuonna 2017 perusvähennyksen yläraja puolestaan oli 3060 euroa, jonka sai tienata verovapaasti.

(Huomaathan, että on harrastustoiminnan tuloihin on olemassa tiettyjä poikkeuksia. Jos myyt esimerkiksi marjoja, kasveja, sieniä tai muita luonnontuotteita, jotka olet itse poiminut metsästä, ovat tulot pääsääntöisesti verovapaita. Tämä edellyttää, että et poimi järjestelmällisesti, eli sinua ei ole erikseen palkattu poimijaksi. Verovapaus ei koske eläimiä, eläinten osia, tai munia, joista kertyvät tulot täytyy poikkeuksetta ilmoittaa verottajalle.)

Jos myyt itse kasvattamiasi tuotteita omalta tontiltasi, tulee niistä maksaa verot. Ruotsissa sen sijaan voit myydä verovapaasti 4000 eurolla, mikäli myyt esimerkiksi omenoita, porkkanoita, tai muita kasviksia ja hedelmiä, joita olet kasvattanut omassa puutarhassasi. Suomessa kaikki sellainen syötävä, joka tulee omalta maaltasi, verotetaan maatalousverotuksen mukaisesti.

Huom! Arvonlisäveron kohdalla säännöt muuttuvat hankalammiksi, kuten tavallista. Vain villit marjat ja sienet on vapautettu arvonlisäverosta lakimomentin 59 § 1 mukaisesti. Se tarkoittaa, että sinun tulee lisätä arvonlisävero jopa kävyille ja oksille, joita poimit metsästä – vaikka nämä ovat villejä luonnontuotteita, joista et maksa edes tuloveroa.

Milloin harrastuksesta tulee elinkeinotoimintaa?

Yksinkertaistetusti voidaan sanoa, että sinun tulee rekisteröityä ammatinharjoittajaksi mikäli ”harrastat” jotakin voittojen saamistarkoituksessa, tai kun siitä mikä alkoi harrastuksena, tulee pääasiallinen tulonlähteesi. Myös silloin, kun ylität 10 000 euron tulorajan ja sinun täytyy ilmoittautua arvonlisäverovelvolliseksi, tulee sinun ilman muuta myös ilmoittautua liikkeen- tai ammatinharjoittajaksi.

Suomen veroviraston VERO –sivustolla on sumea ja epäselvä määritelmä siitä, mitä elinkeinotoiminta oikeastaan tarkoittaa. Tämä johtaa toisistaan poikkeaviin lain tulkintoihin siitä, kuka lasketaan elinkeinotoiminnan harjoittajaksi ja kuka ei. Ehkä sinä ja naapurisi toimitte kummatkin freelancereina, mutta toista pidetään harrastelijana ja toista elinkeinotoiminnan harjoittajana, koska lakien tulkinta on VERO:ssa on niin sumea. Haluaisinkin mielummin, että sekä sinä että Vero käyttäisitte yllä olevan kappaleen määritelmää, koska se on selkeämmin ilmaistu, ja sitä voidaan soveltaa myös freelancereihin ja bloggaajiin.

Elinkeinotoiminnan harjoittamisella VERO eli Suomen Verohallinto tarkoittaa sellaista liiketoimintaa, jota teet liikkeen- tai ammatinharjoittajana. Alla on listattu liiketoiminnan tyypillisiä ominaisuuksia. Päätös siitä, onko toimintasi liiketoimintaa on kuitenkin aina tapauskohtainen, ja perustuu kokonaiskuvaan toiminnasta. Toimintasi voidaan laskea liiketoiminnaksi myös vaikka kaikki tunnusmerkit eivät selkeästi täyttyisikään.

1. Kun toiminnalla pyritään voittoon joko lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Esimerkiksi voittojen maksimointi.

2. Toiminta on itsenäistä ja olet siitä itse vastuussa. Toimit omissa nimissäsi, etkä saa korvausta työstä joltakin toiselta, joka valvoo ja johtaa palkkatyötä. Päätökseen vaikuttaa myös se, jos itse katsot olevasi kirjanpitovelvollinen ja jätät veroilmoituksen kirjanpitovelvollisuuden mukaisesti, ja olet ilmoittautunut kaupparekisteriin liikkeen- tai ammatinharjoittajaksi.

3. Toiminta on tavoitteellista.

4. Toiminta on jatkuvaa joko ennalta määräämättömän tai määrätyn ajanjakson ajan.

5. Taloudellinen riski. Jotta tuottaisit voittoa täytyy sinun tehdä tiettyjä hankintoja. Ostat esimerkiksi raakatarvikkeita, koneita, inventaariota ja laitteita, tai maksat palkkoja ja muita kuluja, joista odotat jossakin vaiheessa kertyvän sinulle tuloja.

6. Sinulla on laajoja tai erottuvia ulkoisia merkkejä toiminnasta, eli esimerkiksi toimisto, varasto, työpaja, tai muu työtila.

Lue tarkka määritelmä VERO:ssa

Kuinka harrastustoiminnan tuloja verotetaan?

Harrastustoiminnan tulot ovat joko ansiotuloa tai pääomatuloa.

"Työstä saatu korvaus on työkorvausta, jos työ on tehty toimeksiantosuhteessa. Käyttökorvausta taas on esimerkiksi tekijänoikeuden ja muun vastaavan oikeuden käyttämisestä, käyttöoikeudesta tai käyttöoikeuden myynnistä saatu korvaus. Käsitteet työ- ja käyttökorvaus ovat pelkästään verotukseen liittyviä."

Työkorvaus on tuloa, jota saat tehdystä työstä yrittäjän tapaan, vaikka tekisitkin työn harrastustoimintana. Se ei siis ole sama asia kuin palkka, vaan verotetaan liike-, ammatti- tai henkilökohtaisena tulona. Sinun tulee myös maksaa tuloista siihen liittyvät sosiaaliturvamaksut (ennakkoon ennakonpidätyksenä tai ennakonkantona) melkolailla samaan tapaan kuin jos olisit työsuhteessa.

Joskus se taho, joka ostaa palvelujasi, lasketaan työnantajaksi, jonka tulee hoitaa ennakkopidätykset puolestasi. Tällöin saat palkkaa aivan samoin kuin jos olisit töissä tavallisessa yrityksessä. Juuri tämän vuoksi yritykset voivat epäröidä harrastustoiminnan harjoittajan palkkaamista esimerkiksi artikkeleja kirjoittamaan, koska sinut lasketaan työntekijäksi mikäli et kuulu ennakoperintärekisteriin (vastaa ruotsalaista F-skattebevis –järjestelmää). Jos olet harrastaja etkä toimita työnantajallesi verokorttia, on ennakkopidätyksen suuruus 60%. Summa lasketaan nettosummasta, eli arvonlisäverottomasta summasta.

Ennakkopidätys ei koske sinua, jos vain myyt tuotteita tai sinulla on vuokratoimintaa.

Käyttökorvaus koskee pääasiassa tekijänoikeuksia, teollisoikeuksia, käyttöoikeuksia, sekä käyttöoikeuksien myyntiä.

Tekijänoikeudet = Kirjallinen tai taiteellinen teos, kuvat, valokuvat, tai musiikki.

Teollisoikeus = Patentit, kaavat, tai tuotemerkit.

Näistä kaksi viimeksi mainittua lasketaan pääomatuloiksi (käyttökorvaus). Kaikki muu lasketaan työtuloksi.

Bloggaamisesta saadut tulot

Jos pidät blogia joka tekee voittoa, voi kyseessä olla joko harrastus tai liiketoiminta. Kun ylität tietyn tulorajan, tulee sinusta aina elinkeinoharjoittaja. Tämä koskee myös blogista saatuja tuloja.

Niin kauan kun et elätä itseäsi blogilla vaan se on sinulle sivutuloa, etkä ylitä 10 000 euron tulorajaa, voit rauhassa laskea toimintasi harrastukseksi.

"Usein bloggaaja saa yritykseltä korvausta kirjoittamisesta. Bloggaaja voi olla työsuhteessa yritykseen ja saada kirjoittamisesta palkkaa. Palkkatulon lisäksi hän voi saada myös muuta ansiotuloa. Bloggaajan veronalaista ansiotuloa ovat palkan ohella mm. kirjoittamisen tai tuotteen myynnistä saadut rahakorvaukset, erilaiset tavarat ja etuudet, alennukset, lahjakortit, matkat sekä tapahtumakutsut. Muuna kuin rahana maksetut korvaukset arvostetaan niiden käypään arvoon. Bloggaajan toiminta voidaan katsoa myös ammatin- tai liikkeenharjoittamiseksi, jos elinkeinotoiminnan tunnusmerkit täyttyvät"

Verotus riippuu siitä, katsotaanko sinut työntekijäksi vai ammatinharjoittajaksi. Toisin sanoen sinun tulee joko maksaa veroja työntekijänä tai yrittäjänä. 

Huomaathan, että myös lahjat voidaan laskea korvaukseksi työstä, samaan tapaan kuin mainostulot.

Bloggaaja saa useimmiten tulonsa monilta eri yrityksiltä ja yhteistyökumppaneilta. Siksi onkin tärkeää, että bloggaaja itse pysyy perillä siitä kuinka paljon hän tienaa vuoden kuluessa, ja kuinka paljon veroa tulee maksaa ja vähentää tuloista. Koska tulot usein myös koostuvat tuotteista eivätkä rahasta, voi olla että bloggaajan tulee maksaa jäännösveroa sen jälkeen kun veroilmoitus on tehty, mikäli bloggaajalla on työsuhde johonkin yritykseen. Yritys ei voi tehdä ennakkopidätystä esimerkiksi vaatteista, joita se on antanut bloggaajan käyttöön

Jos haluat erityisesti perehtyä bloggaamisen juridiikkaan, ja tutustua analyysiin verotuksen vaikutuksista bloggaamiseen ja erilaisiin yritystyyppeihin, suosittelen seuraavia akateemisia tekstejä aiheesta:

Portin. E. (2016). Hur bloggares inkomster beskattas i Finland, Institutionen för ekonomi och affärsanalys, Yrkeshögskolan Arcada Helsingfors. URL: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/109496/Examensarbete_Ellen.Portin.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2018-03-21)

Näin harrastuksen tuloverosta tulee Suomessa

Bloggaajien ALV

Arvonlisävero voi bloggaajallekin olla ylitsepääsemätön viidakko, erityisesti jos tähtäät kansainvälisille markkinoille. Jos myyt mainostilaa blogissasi (laitat vaikkapa esille bannerin, jossa mainostetaan toisen harrastajan toimintaa toisessa maassa), lasketaan se elektronisten palvelujen myymiseksi yksityishenkilölle. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tulee tehdä kirjanpito sen mukaan, mihin maahan olet mainostilaa myymässä. Jos esimerkiksi markkinoit saksalaista yksityishenkilöä (harrastajaa), joka on ostanut 10000 näyttöä sivullasi 50 eurolla, tulee sinun lisätä summaan 19% saksalainen arvonlisävero ja ilmoittaa se EU:n erillisellä arvonlisäveron ilmoitusjärjestelmällä (MOSS) vaikka et myisi koko vuonna yli 10 000 euron.

Lue lisää arvonlisäverosta ja blogeista täällä

Viljely

Pienimuotoinen viljely, joka koskee alle 3 hehtaaria, lasketaan harrastukseksi mikäli teet tappiota. Muussa tapauksessa se lasketaan maatalouden kaksivuotiskohtaisiksi tuloiksi maatalouden tuloverolain 5 § 2 momentin mukaisesti. Maatalous verotetaan kokonaisuudessaan CSN 129/1993 ja HFD1983-B-II-545 mukaan.

Ravi- tai ratsuhevoset pelkästään kilpailutarkoituksessa

Hevosta pelkässä kilpailutarkoituksessa Jos sinulla on vain 1-2 hevosta lasketaan se harrastukseksi. Mutta jos jalostat hevosia, on se liiketoimintaa.

Keksijän verotus

Lasketaan harrastukseksi jos teet sitä ajoittain ja voittoa tavoittelematta, kunhan et elätä itseäsi keksinnöilläsi, jolloin keksimisestä tulee liiketoimintaa. Jos teet voittoa tulee sinun ilmoittaa se esitäytettyyn veroilmoitukseen. On olemassa paljonkin säännöksiä sinulle keksijänä, joten sinun tulisi lukea seuraava kokonaisuudessaan:

Keksijän verotus

Alle 5000 euron myynnit ovat verovapaita

Alle 5000 euron myynnit yksityishenkilönä ovat verovapaita ainoastaan silloin, jos on kyseessä yksittäinen myynti, joka ei toistu. Jos olet myynyt vaikkapa pyörän tai sohvan tai muuta vastaavaa tavaraa, joka sinulla on aiemmin ollut yksityiskäytössä, ei sinun tarvitse ilmoittaa sitä verottajalle mikäli myynnin kokonaissumma ei ylitä 5000 euroa. Mutta jos kyseessä on säännöllinen tulo, eli jos esimerkiksi myyt jatkuvasti kirpputorilla, tulee sinua verottaa jo ensimmäisestä eurosta lähtien. Lue lisää verotuksen rajoista täältä.

Perintötavaroiden myynti

Jos myyt perittyä tavaraa, tulee veroa maksaa jo 1000 eurosta. Raja lasketaan myyntihinnasta. Jos taas myyt jotakin itse ostamaasi tavaraa, ovat tuotot verottomia aina 5000 euroon asti.

Kun yli 5000 euron myynti verotetaan pääomatuloina

Tämä koskee sinua silloin kun vaikkapa myyt kaapin, sisustustuotteita, tai minkä tahansa vastaavan yksittäisen esineen, jolla on korkea arvo.

HUOM! Vero lasketaan ainoastaan siltä osalta, jolta myynti ylittää 5000 euroa. Eli jos myyt vaikkapa taulun 7500 eurolla, vähennät myynnistä 5000 euroa ja loput 2500 verotetaan pääomatulojen tapaan (30% vero). Ruotsissa pääomaveroprosentiksi lasketaan 30% voiton suuruudesta riippumatta, mutta Suomessa 30 000 euroa korkeamman myyntiosuuden vero nousee 34%.

Lahjoitukset

On tavallista, että netissä toimivalla yrittäjällä kuten bloggaajalla on yhteistyökumppaneita sosiaalisessa mediassa. Joskus yhteistyötä tehdään filantrooppisin periaattein, eli toista autetaan odottamatta siitä palkkiota itselle. sosiaalisessa mediassa ja tekevät yhteistyötä keskenään filantrooppisilla periaatteilla. Lahjoitukset, joissa lahjoittaja ei saa mitään vaihdossa, eivät ole arvonlisäverotettavia. Sinun ei myöskään tarvitse maksaa arvonlisäveroa niistä lahjoituksista, joita olet blogisi kautta saanut, kunhan lahjoittajilla ei ole vastalahjaksi pääsyä muilta suljettuun materiaaliin.

Patreonista ja muista vastaavista palveluista saadut tulot ovat arvonlisäverotettavia EU:n uusimpien verotulkintojen mukaisesti. Tämä johtuu siitä, että lahjoitusten vastapainoksi tarjoat lisäsisältöä tukijoillesi. Joidenkin palveluiden kautta saadut tulot katsotaan suoraan palkaksi.

Mihin veroilmoituksen kohtaan harrastusluonteisen toiminnan tulot ilmoitetaan?

Voitot tulee ilmoittaa liitteellä 15,“TAITEILIJAN JA FREELANCERIN TULOT”: 

Esitäytetyllä veroilmoituksella: Ilmoita voitto (Tulot-kulut) kohdassa 1.4 ”Muut ansiotulot". Annat näistä tarkemman kuvauksen kohdassa "15 - Lisätietoja". 

Verokortilla: Ilmoita voitot (tulot – kulut) kohdassa "Ennakkoverotuksen piiriin kuuluvat yritystulot, jotka katsotaan ennakkoperittäviksi"/Liiketoiminnan hankintamenot.

Täytyykö minun ilmoittaa harrastustoiminnan tulot jos teen tappiota?

Ei. Jos harrastustoimintasi tekee tappiota, ei sinun tarvitse ilmoittaa toiminnasta tai tehdä siitä kirjanpitoa. Maksat ehkä 8 euroa kuussa nettisivusi palvelimesta ja tienaat 4 euroa Adsensen avulla. Sinun ei tarvitse ilmoittaa näitä tietoja veroilmoituksessa. Mutta muista, että voit vähentää harrasteluonteisen toiminnan tappiot voitoista tulevaisuudessa, joten kirjanpito kannattaa. Kuitit olisi myös hyvä säästää jokaiselta vuodelta, jolloin olet tehnyt tappiota.

Milloin tilinpäätös tulee tehdä?

Voit lukea erillisen artikkelin vuosittaiseen Suomessa tehtävään tilinpäätökseen liittyvistä säännöistä täältä:

Tilinpaatos Suomessa

Entä harrastukset Ruotsissa? 

8 Apr 2018

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy