Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Tilinpaatos SuomessaTilinpäätös Suomessa. Mitkä ovat kriteerit, ettei täydellistä tilinpäätöstä Suomessa tarvitse tehdä? Mitkä liikevaihtorajat määrittelevät tilinpäätösvelvollisuuden? Miten monta palkansaajaa saa olla ennen, kun tilinpäätöstä tulee tehdä? Milloin tarvitaan tilintarkastajaa Suomessa? Mitkä ovat erot suomen ja ruotsin välillä tilintarkastuksessa?

Kenen on tehtävä tilinpäätös Suomessa?

Tilinpäätös on tehtävä neljä (4) kuukautta tilikauden päätöksestä.

Liikken ja ammattiharjottajan ei yleensä tarvitse tehdä tilinpäätöstä. (Poikkeus: Myynti> 12M, Tase > 6M, Työntekijät > 50).

Varmista että tilikautesi on kalenterivuosi, muuten sinun on tehtävä tilinpäätös. 

Jos kaksi näistä rajoista ylittyy, sinun tulee tehdä suomalaisen tilinpäätöksen.

 

  • Taseen arvo yli 350000 euroa.
  • Liikevaihto yli 700000 euroa.
  • Työntekijöiden määrä (keskimäärin) tilikaudella ylittää 10 henkilöä.

 

Kun kahtena vuotena peräkkäin ylität kahta rajaa, sinun tulee tehdä tilinpäätös toisena vuonna. (vertailun vuoksi Ruotsissa tulee tehdä tilinpäätös kun liikevaihto ylittää kolme miljoonaa kruunua, mutta tätä tilinpäätöstä ei tarvitse lähettää Bolagsverketille (ruotsin YTJ). Tästä voit lukea lisää siitä mitä on sovellettavissa ruotsalaisiin tilinpäätöksiin, jos kiinnostaa.

Yhdenkertainen kirjanpito

Mikroyritysten ja pienyritysten ei Mikroyritysten ja pienyritysten ei tarvitse käyttää kaksinkertaista kirjanpitoa Suomessa. Ne voivat sen sijaan käyttää yhdenkertaista kirjanpitoa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vain kulut ja tulot sekä verot ja tavaroiden ja palveluiden mahdollinen käyttö huomioidaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sinun tarvitsee tehdä vain yksinkertainen tuloslaskelma tilinpäätöksenä ja sinun ei tarvitse laatia tasetta. Alle 10000 euron liikevaihdosta ei tarvitse maksaa arvonlisäveroa Suomessa (Ruotsissa raja on alle 30000 SEK).

Missä kulkee raja, kun yrityksen on aloitettava "oikea" kaksinkertainen kirjanpito?

  • Tase > 100000 euroa.
  • Liikevaihto> 200000 euroa.
  • Työntekijät (keskimäärin)> 3.

Jos et ole ylittänyt kahta näistä kriteereistä viimeisten kahden vuoden aikana, voit tehdä yhdenkertaisen kirjanpidon kassaperiaatteella (Ruotsissa nimellä käteismetodi).

Arkistointisäännöt

Tilinpäätökset ja tilikirjat on edelleen säilytettävä 10 vuotta Suomessa.

(Ruotsissa tämä on vähentynyt seitsemään vuoteen). Toisaalta, kuitteja ja tositteita ei tarvitse säilyttää kun kuusi vuotta. Nämä voivat olla sähköpostiviestejä, exceltiedostoja joissa on tukilaskelmia jne.

Suomessa olet hieman nykyaikaisempi ja eteenpäin kuin Ruotsissa, ja tässä voit arkistoida kaiken digitaalisesti, koska kirjanpidolain 2016 muutoksia ei tarvitse enää arkistoida.

Tilintarkastajavaatimukset Suomessa

Milloin Suomessa on otettava tilintarkastaja?

Osakeyhtiö: Yli kolme työntekijää, Tase yli 100000 euroa, liikevaihto yli 200000 euroa.

Liikkeen tai ammatinharjoittaja: Ei koskaan tarvitse tilintarkastajaa.

Tietyissä tilanteissa voi olla että tilintarkastajaa tarvitaan aikaisemmin, katso lisätietoja Suomen laista Tilintarkastusvelvollisuudesta. Avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja osuuskunnat eivät myöskään tarvitse tilintarkastajaa. 

Tilintarkastaja Suomessa ja Ruotsissa - vertailu

Tätä voidaan verrata Ruotsin vaatimukseen joka on hieman lempeämpi, mutta missä hyvin suuret liikkeen tai ammatinharjoittajat ovat velvoitettu tilintarkastuseen. Jos kaksi näistä rajoista ylittyy joko liikkeen- tai ammatinharjoittajana tai osakeyhtiönä tarvitset tilintarkastajan:

Liikkeen tai ammatinharjoittaja: yli 50 työtekijää, tasearvo yli 40MSEK, liikevaihto yli 80MSEK.

Osakeyhtiö: yli 3 työntekijää, tasearvo yli 1,5MSEK, liikevaihto yli 3MSEK.ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi


Musiikin jakelija, joka pitää Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.

Musiikin jakelijat, jotka pitävät Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.
Vaihtoehtoinen verohallinto Amazon-myyjille

 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy