Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

När behöver man upprätta bokslut i Finland?Årsbokslut i Finland. Vilka kriterier gäller för att slippa göra riktigt årsbokslut i Finland? Vilken omsättningsgräns är det för bokslutsskyldigheten? Hur många anställda får man ha innan man ska göra årsbokslut? När behöver man revisor i Finland? Vilka skillnader finns det i revisionsplikten mellan Sverige och Finland?

Vem behöver göra Årsbokslut i Finland?

Årsbokslutet måste skapas inom 4 månader från sista dagen för räkenskapsåret.

De som betecknas som Yrkesutövare och Rörelseidkare (näringsidkare) slipper oftast göra årsbokslut (Undantag: Oms. > 12M, BR > 6M, Anställda >50 ).

Se till att din räkenskapsperiod är kalenderår annars måste du göra årsbokslut.

Passerar du två av dessa gränser måste du också upprätta ett årsbokslut i Finland:

 

  • Balansomslutning 350000 Euro 
  • Omsättning över 700000 Euro
  • Antal anställda (medeltal) under räkenskapsperioden > 10 personer.

 

Du behöver passera 2 av dessa gränser 2 år i rad för att bokslutsskyldigheten ska inträda.

(Som jämförelse måste man i Sverige göra årsbokslut när man passerar 3 miljoner i omsättning, men detta behöver inte skickas in till Bolagsverket. Du kan läsa mer här om vad som gäller för svenska årsbokslut om du är intresserad.)

Enkel bokföring

Mikroföretag och små företag behöver inte använda dubbel bokföring i Finland. De kan använda enkel bokföring istället. Det innebär i praktiken att man bara noterar utgifter och inkomster, skatter och eventuell användning av varor och tjänster. Detta innebär att man bara gör en enkel resultaträkning (RR) som "bokslut", men man slipper upprätta en balansräkning (BR). Upp till 10000 Euro i omsättning slipper man också hålla på med moms i Finland (i Sverige är gränsen så låg som 30000 SEK).

Var går gränsen för när företaget måste börja med "riktig" dubbel bokföring?

  • BR > 100000 Euro.
  • Omsättning > 200000 Euro.
  • Anställda (medeltal) > 3.

Kommer du inte över 2 av dessa kriterier de senaste 2 åren får du göra enkel bokföring enligt kontantpricipen (det som kallas kontantmetoden i Sverige).

Arkiveringsregler

Bokslutet och bokföringsunderlagen ska fortfarande sparas i 10 år i Finland

(i Sverige har man sänkt till 7 år nu).

Däremot behöver de underlag som styrker affärstransaktionerna bara sparas i 6 år. Detta kan vara epostmeddelanden, Exceldokument med stödberäkningar etc.

I Finland är man lite mer moderna och framåt än i Sverige och här får man arkivera allt digitalt, du behöver sedan ändringarna i bokföringslagen 2016 inte arkivera på papper längre.

Revisorskrav i Finland

När måste man skaffa revisor i Finland? 

Aktiebolag: Över 3 anställda, BR > 100000 Euro, Omsättning > 200000 Euro.

Rörelseidkare (enskild firma): Behöver aldrig revisor.

I vissa specialfall kan man behöva revisor tidigare, se mer i finska lagen här om Revisionsskyldighet. Du slipper även revisor i öppna bolag, kommanditbolag och andelslag.

Revisor Finland vs Sverige 

Detta kan jämföras med kravet i Sverige på revisor som är lite snällare men där har man dock ett krav på revisor för riktigt stora enskilda firmor. Kommer du över 2 av dessa kriterier för antingen enskild näringsidkare eller AB behöver du en revisor:

Enskild firma: > 50 anställda, BR > 40M, Omsättning > 80M.

Aktiebolag: > 3 anställda, BR > 1,5M, Omsättning > 3M.
14 Nov 2017

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy