Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Myynnin kirjaaminen, kun arvonlisävero on kirjattu OSS:äänOSS-myynnin kirjanpito. Miten myynti muihin maihin, joissa on paikallinen arvonlisävero, kirjataan? Mille tilille Saksan arvonlisävero on kirjattava? Miten arvonlisävero olisi kirjattava 1. heinäkuuta 2021 jälkeen muihin maihin suuntautuvasta myynnistä? Miten paikallisen arvonlisäveron sisältävä myynti kirjataan? Onko OSS sama kuin MOSS?

"Minulla on nopea kysymys Yhdysvalloista. Tuomme tavaroita Kiinasta Suomeen ja myymme niitä kaikkialla Euroopassa ja EU:n ulkopuolella."

"Kun rekisteröidyt OSS-järjestelmään, pitääkö sinun pitää kirjaa jokaisesta yksittäisestä tapahtumasta, mihin EU-maahan näitä myydään, ja tilittää kunkin EU-maan arvonlisävero eri tavalla?"

Kyllä, joko suoraan eri mukautetuilla tileillä, tai sitten lasket kaiken yhteen Excel-taulukoissa ja teet yhteenlasketut summat. Kukaan ei ilmeisesti ole ajatellut, miten se oikeasti tehdään ja miten se noudattaa nykyisiä kirjanpitosääntöjä, joten kaikkien on suljettava silmänsä ja heiteltävä tikkaa taululle ja toivottava, että se on oikein, kun muutaman vuoden kuluttua on olemassa kannanottoja siitä, miten se olisi pitänyt tehdä jne.

"Esimerkiksi myynti Saksaan kirjataan yhdellä arvonlisäverokannalla ja Espanjaan toisella jne."

Kyllä.

"Tuntuu erittäin hankalalta ja aikaa vievältä, kun myydään hyvin moneen eri EU-maahan neljännesvuosittain."

Kyllä, byrokratian maksimointi on EU:n toiminnan tarkoitus, ja se tekee jatkuvasti ylimääräistä varmistaakseen, että yritykset pakotetaan tekemään kaikkea muuta kuin sitä, mikä tuottaa tuloja.

Kyllä, byrokratian maksimointi on EU:n toiminnan tarkoitus.

Varausmyynti paikallisen arvonlisäveron kanssa toisessa maassa

Nyt EU-hulluus on karkaamassa täysin käsistä, olen varoittanut tästä vuodesta 2014 lähtien, ja pahin mahdollinen skenaario on nyt muuttumassa todellisuudeksi pienyritysten näkökulmasta. Byrokratian hajoaminen on saavuttamassa uuden tason.

MOSS, joka oli olemassa sähköisten palvelujen paikallisen arvonlisäveron tilittämiseksi maittain, nimetään nyt uudelleen OSS:ksi, ja nyt myös kaikki etämyynnit (tavaramyynti) yksityishenkilöille muissa EU-maissa on tilitettävä tässä järjestelmässä. Saksan alv 19 % saksalaiselle yksityisasiakkaalle, Espanjan alv 21 % espanjalaiselle yksityisasiakkaalle jne.

Tilikarttaa vuodelle 2021 ei ole mukautettu näihin uusiin sääntöihin, jotka tulevat voimaan 1.7.2021.

Ei ole mitään hyvää tapaa ratkaista tätä ongelmaa, koska nämä sääntömuutokset eivät yksinkertaisesti toimi käytännössä, ja ne avaavat vielä suuremman reiän arvonlisäveropetosten järjestelmään kuin mitä on jo olemassa "väliaikaisessa EU:n arvonlisäverojärjestelmässä" - joka on ollut väliaikainen jo muutaman vuosikymmenen ajan. Korvaatte huonon alv-järjestelmän vielä huonommalla järjestelmällä, ja valitettavasti näin todellakin on.

Teoriassa se kuitenkin helpottuu tavallaan. Laskutat sen arvonlisäverokannan mukaan, jota sovelletaan siellä, missä asiakas on. Matalan arvonlisäveron maista tulevilla myyjillä ei ole enää mitään etua, koska asiakasta verotetaan aina paikallisen arvonlisäverokannan mukaan riippumatta siitä, mistä paikasta joku myy, mutta käytännössä siitä tulee yrityksille byrokraattinen painajainen.

Esityksiä siitä, miten tämä paikallisen arvonlisäveron kirjanpitoon liittyvä ongelma voidaan ratkaista, löydät täältä

Tämästä englanninkielisestä oppaasta voi olla apua

Ratkaisu: lopetetaan myynti EU:n sisällä?

"Kiitos asiallisesta vastauksesta, luen sivuasi usein.

Paras ratkaisu, jos olet tällä hetkellä juuri ja juuri kynnysarvon yläpuolella, on siis välttää myyntiä EU:n sisällä kokonaan ongelman välttämiseksi ja myydä vain Suomessa ja EU:n ulkopuolella."

Joo, valitettavasti tämä on sama "ratkaisu", jonka monet pienyrittäjät keksivät vuonna 2015, kun sähköisten palvelujen myynnissä otettiin käyttöön asiakkaan maan mukainen arvonlisävero. Se oli myös yksi BREXITin taustatekijä, koska erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa arvonlisäveron rekisteröintiraja on korkea (vastaa noin 100000 euro), se suututti monet pienyrittäjät - heidän ei ollut tarvinnut käsitellä arvonlisäveroa lainkaan aikaisemmin.

Huolimatta EU-poliitikkojen jatkuvasta paasauksesta siitä, kuinka monta miljoonaa jokainen heidän tekemänsä päätös säästää yrityksiä, todellisuus on usein päinvastainen: poliitikot luovat yrityksille lisää kustannuksia ja hallintoa, vaikka niitä markkinoidaan yksinkertaistuksina ja kustannussäästöinä yrityksille.

Poliitikot eivät olekaan niin yksinkertaisia.

"Se vaikuttaa tällä hetkellä järkevältä, sillä se aiheuttaa enemmän päänvaivaa uusilla säännöillä kuin niistä selviää."

Ohtaa kuulostaa järkevältä strategialta, ellet sitten ole valmis "lentämään tutkan alla" käytännön syistä ja käyttämään hyväkseni jäljempänä kuvaamaani porsaanreikää. Mielestäni EU:n sääntöjen noudattamatta jättäminen on perusteltua, jos ne eivät toimi todellisuudessa. linkkivero -laki hukkui omaan kohtuuttomuuteensa, kun todellisuus toimi päinvastoin kuin lainsäädäntö. Kun politiikka ja byrokratia etääntyvät liian kauas todellisuudesta, ihmisille ja yrityksille jää vain yksi vaihtoehto - ottaa asiat omiin käsiinsä ja määritellä omat, käytännössä toimivat sääntönsä. Toisin sanoen, pieni kansalaistottelemattomuus tällä alalla on perusteltua, kunnes poliitikot pääsevät kiinni todellisuuteen.

"Jos EU:ssa pysytään alle 10 000 euron vuotuisen rajan, niin silloin ei tarvitse muuttaa mitään ja voidaan jatkaa entiseen tapaan?"

Aivan oikein, lisäät Suomen arvonlisäveron tavalliseen tapaan ja kirjaat sen kotimaan myynniksi (liikevaihto Suomessa, ei asiakasmaassa).

Uusi arvonlisäveron porsaanreikä

PORSAANREIKÄ (tämä on osa uutta arvonlisäveron porsaanreikää): Arvonlisäverojärjestelmän muutokset 1.7.2021 mahdollistavat halukkaiden lentämisen tutkan alla:

  • Vastaanottaja ei pidä kirjanpitoa. Yksityishenkilöille tapahtuvaa myyntiä ei kirjata vastaanottajamaassa, koska yksityishenkilöillä ei ole kirjanpitoa, eikä heitä tarkasteta tavanomaisen ilmoituksensa lisäksi, kun muista EU-maista tehtyjä tavarahankintoja ei tietenkään tarvitse kirjata. Näin ollen asiakasmaan paikallinen verotoimisto ei voi tietää, onko yksityishenkilö ostanut jotakin, josta pitäisi periä paikallista arvonlisäveroa. Saksan veroviranomaiset voivat näin ollen saada paljon arvonlisäveroa tietämättään, sama suomalaisille, kun suomalaiset yksityishenkilöt ostavat muiden EU-maiden yrityksiltä = arvonlisäveron porsaanreikä.

 

  • Tavaroiden vapaa liikkuvuus. Tavaroiden myyntiä toiseen EU-maahan ei tarvitse ilmoittaa tullille. Automaattisesti ei valvota, kuinka paljon tavaroita yritys toimittaa muihin EU-maihin (poikkeuksia on olemassa esimerkiksi eläinperäisten elintarvikkeiden, elävien eläinten ja muiden kansallisella tasolla tuontirajoitusten alaisten tuotteiden osalta, jotka on ilmoitettava tullille sekä lähettäjä- että vastaanottajamaassa). Veroviranomaiset eivät näin ollen voi nähdä tullin kautta, onko jokin yritys ylittänyt rajan, koska paikallinen arvonlisävero on lisättävä = arvonlisäveron aukko.

 

  • 10000 euron kynnysarvo. Myyntiin, joka on alle 10000 euroa vuodessa muihin EU-maihin, sovelletaan edelleen vanhaa sääntelykehystä (yksinkertaistamissääntö). Toisin sanoen voit halutessasi myydä suomalaisella arvonlisäverolla tuohon rajaan asti. Tällainen kirjanpito rekisteröidään Suomen arvonlisäverolliseksi kotimarkkinamyynniksi. Tilinpäätöksestä ei siis voi nähdä, onko yritys myynyt yli 10.000 muihin EU-maihin ja pitäisikö sen aloittaa kirjanpito kyseisen maan paikallisen arvonlisäveron osalta. Tämä voidaan havaita vain verotarkastuksessa, jossa kaikki toisessa EU-maassa asuvalle yksityisasiakkaalle osoitetut laskut lasketaan manuaalisesti yhteen. Tämän vuoksi tarvitaan erittäin perusteellista ja aikaa vievää tarkastusta, jossa on monissa tapauksissa tarkastettava KAIKKI laskut, jotta verovirasto voi havaita, onko yritys ylittänyt tämän rajan. Yrityksissä, joiden liikevaihto on suuri, voidaan tarkistaa tilastollisella otannalla, onko osuus kokonaismyynnistä mahdollisesti kynnysarvon yläpuolella, mutta silloin on vielä manuaalisesti todistettava, että kynnysarvo on ylitetty laskemalla yhteen vähintään niiden laskujen määrä, jotka yhdessä ylittävät kynnysarvon. Ei ole myöskään Verohallinnon edun mukaista käyttää resursseja tämäntyyppisten "kirjanpitovirheiden" jahtaamiseen, koska se tarkoittaa, että Suomessa kerätään vähemmän suomalaista arvonlisäveroa ja että Verohallinto joutuu hoitamaan hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyvät arvonlisäveron taannehtivaan jakamiseen muille EU:n veroviranomaisille = käänteinen arvonlisäveron porsaanreikä. Teoreettisesti tämä on mahdollista havaita, jos veroviranomaiset miettivät asiaa kahdesti. Yrityksen EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvan viennin rekisteröity arvo on mahdollista sovittaa yhteen yrityksen Suomessa tapahtuvasta myynnistä maksaman Suomen arvonlisäveron kanssa. Näin ollen on matemaattisesti mahdollista laskea taaksepäin, kuinka paljon yritys voi myydä muihin EU-maihin. Luotettavan arvon saamiseksi Tullin on kuitenkin ilmoitettava yksityishenkilöille ja yrityksille suuntautuva vienti erikseen, ja sama koskee kotimaan myyntiä, jossa arvonlisäveroilmoituksista ei tällä hetkellä voida päätellä, onko myynti tapahtunut suomalaisella arvonlisäverolla yksityishenkilöille vai yrityksille. Ei myöskään ole mahdollista nähdä, kuinka suuri osa Suomen arvonlisäverosta tulee myynnistä yksityishenkilöille muissa maissa. Veroviranomaisilla on näin ollen huomattavia vaikeuksia toteuttaa automaattinen valvontatoiminto, jonka avulla voidaan havaita, onko tämä kynnysarvo ylitetty = alv:n porsaanreikä.

Maailma on siirtymässä kohti määränpääperiaatetta

Koko maailma on kuitenkin siirtymässä kohti määräpaikkaperiaatteen mukaista arvonlisäverojärjestelmää. Vaikka Norja on EU:n ulkopuolella, saatat joutua lisäämään paikallisen arvonlisäveron myös siellä:

Tavaroiden verkkomyynti Norjaan - arvonlisäverolla vai ilman arvonlisäveroa?

Koska EU:n ulkopuolisissa maissa on asianmukainen tullivalvonta, niiden on helpompi havaita, jos maahan tulee tavaroita, jotka myydään ilman paikallista arvonlisäveroa. Yhä useammat EU:n ulkopuoliset maat seuraavat esimerkkiä. Pitkällä aikavälillä sinun on siis oltava valmis huolehtimaan paikallisesta arvonlisäverosta jokaisessa maassa, johon myyt - myös palvelujen osalta. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että pienten yritysten on keskityttävä muutamaan maahan ja kasvettava maa maalta sen mukaan, miten ne pystyvät selviytymään lisääntyvästä byrokratiasta. Nykyaikaisia yrityksiä ei kuitenkaan ole suunniteltu myymään yhteen maahan kerrallaan, vaan ne myyvät maailmanlaajuisesti koko maailmaan heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Taloudessa ja kaupassa siirrytään takaisin 1900-luvulle jo pelkästään arvonlisäverojärjestelmän vuoksi.

Lue myös:

Alv:n määräpaikkaperiaate

Ykyiset arvonlisäverokannat EU:ssa (taulukko)

Uudet alv-säännöt 2021

Luo ulkomainen alv-tili

Mitä EU:n uudet alv-säännöt merkitsevät vuosina 2021 ja 2022?

Myynti paikallisesti ulkomailla ja etämyynti

Tavaroiden maailmanlaajuinen myynti verkkokaupoissa uusien arvonlisäveron määräpaikkaperiaatteiden mukaisesti

Tulojen huomioon ottaminen ilman Yhdysvaltojen tukea

Varausmyynti euroina verkkokaupan kautta

Kirjojen myynti Amazonin kautta Saksassa

Myynti Etsyn kautta Yhdysvalloissa

EU:n alv-katto, mutta byrokratian maksimointi - No Account(ability) Casino á la EU!

EU:n tulliliitto vs. EU:n alv-alue

EU:n alv-karuselli - Miten EU:n alv-petos toimii?

EU:n uudet suunnitelmat sähköisen talouden yksinkertaistamiseksi

EU tekee sähköisistä palveluista puudelin

Miten tiedät, mistä maasta lasku on peräisin?

MOSS-ilmoitus

MOSS-järjestelmän arvonlisäverokirjanpitoon rekisteröityminen on odotettu fiasko!

EU:n alv-alue8 Jun 2021

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi


Musiikin jakelija, joka pitää Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.

Musiikin jakelijat, jotka pitävät Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.
Vaihtoehtoinen verohallinto Amazon-myyjille

 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy