Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Hobbyverksamhet i FinlandHur mycket kan du tjäna inom hobbyverksamhet i Finland innan du behöver registrera företag?

Deklarera inkomst från Hobbyverksamhet. Vilken brytgräns gäller för inkomst av hobby? När måste man registrera företag? När måste man momsregistrera sig? När blir man rörelseidkare eller yrkesutövare?

Finsk Hobbyverksamhet

Finska skatteverket definierar hobbyverksamhet som något som inte bedrivs i avsiktligt förvärvssyfte.

"Ett centralt kännetecken för näringsverksamhet är att verksamheten utövas i syfte att förvärva stadig inkomst."

Du behöver inte momsregistrera dig förens omsättningen kommer över 15000 Euro (före 2021 var det 10000). Men se upp om du förväntar dig att passera den gränsen, då måste du betala moms på hela årets försäljning även om du inte tagit ut någon moms tidigare för att du trodde att du var momsbefriad! Du kan alltså ska på en rejäl skattesmäll som i praktiken blir en extra dold skatt på din vinst. Här har vi ett tydligt exempel på vansinnig dubbelbeskattning! Att betala in moms som man inte samlat in borde vara olagligt i ett civiliserat land. Istället borde regeln vara att bara betala moms på försäljningen över 15000 Euro, inte retroaktivt från första försäljningen. Detta måste vi upplysa politikerna om att det behöver ändras. Det är denna typ av skatteregler som dödar nästa Spotify, Amazon och Rovio innan de ens har hunnit komma igång.

Har du handel inom EU gäller andra regler, bl. a. om du säljer digitala tjänster (nedladdningsbara filer på DIN hemsida) behöver du momsregistrera dig direkt eftersom du ska sälja med mottagarlandets moms och redovisa detta i ett speciellt system (MOSS). Idag (2018) finns ingen gräns för när du måste registreta dig, du måste tillämpa MOSS från första digitala tjänsten vid försäljning till privatperson i annat EU-land, och även ett växande antal länder utanför EU som infört samma galenskap. Från 2019 är det en registreringsgräns för MOSS på 10000 Euro precis som för vanliga momsen i Finland. Du kan då vara hobbyist även om du säljer digitala tjänster. Dessutom behöver du från 2019 inte skapa fakturor enligt mottagarlandets regler utan kan utforma fakturorna efter finska regler oavsett vilket land du säljer filer till.

Du behöver inte redovisa en hobbyverksamhet som går med förlust. Det kan dock vara bra att spara kvitton och underlag och även göra enkel bokföring om du förväntar dig att göra vinst i framtiden. Du kan nämligen dra av kostnader mot vinster. Även om du gör förlust första 3 åren kan du sedan dra av dessa det 4:e året då du gör vinst och då kanske det visar sig att du har gjort en förlust totalt sett och då behöver du inte heller redovisa och skatta för det årets vinst. Men du kan inte redovisa förlusten och få avdrag för det mot övriga inkomster i deklarationen, bara mot inkomster i själva hobbyverksamheten.

Hobbyinkomster deklareras med bilageblankett 15 - Konstnärens och frilansens inkomster

Vad räknas som hobby?

Det här med inkomst från hobbyverksamhet ger upphov till många frågor, speciellt beträffande beskattningen. Många har idag hemsidor eller små internetshoppar/webbshoppar och liknande som ger lite extra inkomst varje månade. Många har det mest som en hobbyverksamhet och man kanske tjänar lite pengar på Adsense annonser och liknande. Dessa inkomster måste tas upp i deklarationen och beskattas.

Du måste skatta på vinsten redan från första kronan om det är fråga om regelbunden försäljning som ger intäkter.

Detta betyder i klartext att gör du vinst på 10K, har kostnader på 2K så ska du skatta på 8K. Det betyder även att säljer du för 10 Euro (intäkt) och har kostnader på 9 Euro så har du en vinst på 1 Euro. Då måste du fortfarande skatta på den enda kronan i vinst enligt rådande regelverk. Det finns inget formellt fribelopp för skatten på vinst i hobbyverksamhet, bara för momsregistreringen.

I praktiken finns dock ett fribelopp på grund av grundavdraget som gör att en inkomst och vinst under året under 3100 Euro (2018) blir skattebefriad. Grundavdraget låg på 3060 Euro för inkomstår 2017.

(notera att det finns vissa undantag då man säljer t.ex. bär, växter, svampar och andra naturprodukter som du plockat själv i skogen, då är inkomsten skattefri så länge du inte gör det på uppdrag, dvs du är inte anställd för att pocka bären. Detta gäller inte djur, delar av djur eller ägg som innebär att du ska skatta för inkomsten).

Säljer du växter från egen tomt är detta också skattepliktigt i Finland. I Sverige finns ett fribelopp på motsvarande 4000 Euro när du säljer t.ex. äpplen, morötter eller ved som du samlat in på din egen tomt. Men i Finland räknas allt som kommer från mark som DU äger som binäring av jordbruk och du måste skatta för den inkomsten.

OBS! När det gäller moms blir det krångligt som vanligt. Det är bara vilda bär och svampar som är momsbefriade enligt momslagen 59 § 1 mom. Det betyder alltså att du ska lägga på moms/betala moms även om din försäljning är kottar eller kvistar från skogen, trots att försäljning av vilda naturprodukter är befriade från inkomstskatt.

När blir Hobby en Näringsverksamhet?

Förenklat kan man säga att du måste starta riktigt företag antingen när du gör det självständigt i vinstsyfte, eller när du får din huvudsakliga försörjning från det som började som en hobby eller när du passerar en försäljning på 10000 Euro och måste momsregistrera dig.

VERO har också en luddig och oklar delfinition på vad näringsverksamhet innebär som tyvärr medför att de måste avgöra från fall till fall och individuellt vem som ska räknas som näringsidkare. Du och din granne kanske jobbar som frilansare men den ena blir bedömd som hobbyist och den andre som näringsidkare eftersom det är så luddig definition på näringsidkare enligt VERO:s tolkning av lagar och regler. Du hittar denna definition nedan. Men jag föredrar att både DU och VERO istället använder min definition ovan som är klar och tydlig och något som går att tillämpa i verkligheten för t.ex. en bloggare eller frilansare.

Med näringsverksamhet menar VERO verksamhet som du bedriver i egenskap av rörelseidkare eller yrkesutövare. Nedan ges en förteckning över kännetecknen som är typiska för näringsverksamheten. Avgörandet sker alltid fallspecifikt på basis av en helhetsbedömning. Det kan vara fråga om näringsverksamhet även om något av kännetecknen inte tydligt realiserades.

1. Att eftersträva vinst på antingen kort eller lång sikt. T.ex. att maximera vinsten

2. Verksamheten är självständig. Verksamheten sker på ditt eget ansvar och i eget namn och inte mot vederlag så att någon annan leder och övervakar som i lönearbete. Avgörandet påverkas även av om du själv anser att du är bokföringsskyldig, om du lämnar in skattedeklarationen i överensstämmelse med bokföringsskyldigheten och om du har anmält dig till handelsregistret som näringsidkare för din verksamhet.

3. Verksamheten är målmedveten

4. Verksamheten är kontinuerlig, under en period som på förhand är bestämd eller inte bestämd.

5. Ekonomisk risk. För att nå vinst måste du riskera olika förmåner. Du anskaffar till exempel råvaror, maskiner, inventarier och apparater eller betalar löner och andra utgifter och väntar dig att det så småningom kommer att inbringa inkomster av dessa prestationer.

6. Du vänder dig på ett synligt sätt till en obegränsad eller åtminstone en ganska omfattande personkrets. Det synliga, yttre kännetecknet kan utgöras av t.ex. ett kontor, lager, en verkstad eller annat driftställe.

Läs detaljerad definition hos VERO

Hur beskattas hobbyinkomster?

Det blir antingen förvärvsinkomst eller kapitalinkomst.

"Ersättning som betalas för arbete utgör arbetsersättning om arbetet har utförts i ett uppdragsförhållande. Bruksavgiften å andra sidan utgörs av exempelvis ersättning för användning av, nyttjanderätt till eller försäljning av nyttjanderätten till upphovsrätt eller annan motsvarande rätt. Begreppen arbetsersättning och bruksavgift används endast vid beskattningen.

Arbetsersättning är inkomst för utfört arbete där du i praktiken agerar som en företagare även om du gör det som hobby. Det är alltså inte samma sak som Lön, utan egentligen räknas arbetsersättning som vinst i näringsverksamhet från ett beskattningsperspektiv. Du ska alltså själv betala sociala avgifter (förskottsinnehållning eller förskottsbetalning) på din egen inkomst ungefär som om du anställt dig själv.

I vissa fall kan dock den som köper tjänster av dig räknas som arbetsgivare och ska då betala de sociala avgifter åt dig. Då får du ut en lön precis som en anställd på vanligt företag. Det är därför företag kan vara tveksamma till att anlita hobbyföretagare för att t.ex. skriva en artikel eftersom du räknas som anställd av dem då du inte har förskottsuppbördsregistrering (det som motsvarar F-skattebevis i Sverige). Om du som hobbyist inte visar upp skattekort ska förskottsinnehållning verkställas enligt 60%. Beloppet räknas på det som är kvar efter att momsen dragits av.

Du berörs inte av förskottsinnehållning om du bara säljer varor eller har uthyrningsverksamhet.

Bruksavgift handlar i huvudsak om upphovsrätt, industriell rätt, nyttjanderätt och försäljning av nyttjanderätt.

Upphovsrätt = Litterära verk, konstverk, bilder, fotografier och musik.

Industriell rätt = Patent, mönster och varumärken.

Dessa 2 sistnämnda rättigheter räknas som kapitalinkomster (bruksavgifter). Allt annat som förvärvsinkomster.

Inkomst från bloggande

Om du driver en blogg som gör vinst kan det både vara hobby och näringsverksamhet. Det är de vanliga kriterierna för när man passerar gränsen till näringsverksamhet som styr även bloggare. Så länge du inte försörjer dig med bloggen utan har det som en sidoinkomst och inte omsätter mer än 10000 Euro kan du lugnt behandla det som hobbyverksamhet.

"Ofta får bloggare vederlag av ett företag för skrivande. Bloggaren kan vara anställd av ett företag och få lön för att skriva. Förutom löneinkomsten kan hen också få annan förvärvsinkomst. Skattepliktig förvärvsinkomst för bloggare är förutom lön även bl.a. penningersättningar för skrivande eller försäljning av produkter, olika slags varor och förmåner, rabatter, presentkort, resor och inbjudningar till evenemang. Ersättningar som betalats på annat sätt än i pengar värderas enligt deras verkliga värde. Bloggarens verksamhet kan också betraktas som yrke eller rörelse om kännetecknen för näringsverksamhet uppfylls.

Beskattningen beror på om du ses som anställd eller som yrkesutövare. Med andra ord kan du antingen få betala skatt som en arbetare eller som ett företag. 

Tänk på att gåvor också kan vara en ersättning på samma sätt som en annonsintäkt.

"Eftersom en bloggare oftast får inkomster från olika företag och samarbetspartners, är det viktigt att bloggaren själv håller koll på hur mycket han eller hon har förtjänat under året, och hur mycket skatt som skall betalas och dras av från inkomsterna. Eftersom inkomsterna ofta består av varor istället för pengar, kan det hända att bloggaren kommer att måsta betala en kvarskatt efter att skattedeklarationen är gjord, ifall bloggaren står i arbetsförhållande med ett företag, eftersom företaget inte kan redovisa förskottsinnehållning av till exempel kläder de ger till bloggaren."

- (Portin 2016)

Vill du specialstudera juridiken för bloggande och även se en analys över skatteeffekter vid bloggande och olika bolagstyper m.m. rekommenderar jag en av få akademiska texter som finns inom ämnet:

Portin. E. (2016). Hur bloggares inkomster beskattas i Finland, Institutionen för ekonomi och affärsanalys, Yrkeshögskolan Arcada Helsingfors. URL: http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/109496/Examensarbete_Ellen.Portin.pdf?sequence=1&isAllowed=y (2018-03-21)

Så här blir skatten på hobbyinkomster i Finland

Moms för bloggare

För dig som bloggar kan momsen bli en ogenomtränglig djungel där många regler och tolkningar krockar med varandra, speciellt om du vänder dig till en internationell publik. Säljer du själv annonsplatser på din blog (t.ex. lägger upp en banner som marknadsför en annan hobbyverksamhet i annat land) blir det försäljning av elektronisk tjänst till privatperson, vilket medför att du träffas av kravet på att redovisa och betala moms enligt reglerna för landet du säljer till. Om du t.ex. marknadsför en bloggare i Tyskland som är privatperson (hobbyist) och köpt 10000 annonsvisningar på din blogg för 50 Euro. Då måste du lägga på 19% tysk moms och redovisa detta i ett separat momsdeklarationssystem (MOSS) ÄVEN om du inte säljer för totalt 10000 Euro under året. 

Läs mer om moms för bloggar här

Odling

Småskalig odling under 3ha räknas som hobby OM du gör förlust totalt sett. Annars blir det inkomst av binäring till jordbruk enligt 5 § 2 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk. Binäring av jordbruk beskattas i enlighet med CSN 129/1993 och HFD1983-B-II-545.

Trav- eller ridhästar enbart i tävlingssyfte

Om du bara har 1-2 hästar räknas det som hobbyverksamhet. Men föder du upp hästar också blir det näringsverksamhet.

Uppfinnare

Räknas som hobby när du gör det sporadiskt utan egentligt vinstsyfte. Du försörjer dig inte med uppfinningarna, annars blir det näringsverksamhet. Gör du vinst så ska du deklarera den i skattedeklarationen för året. Det finns mycket regler för dig som är uppfinnare och du bör därför läsa följande sida i sin helhet:

Regler för uppfinnare

Försäljning under 5000 Euro är skattefritt

Men bara om det är fråga om enskilda försäljningar som inte upprepas. Har du sålt en cykel eller en soffa eller liknande som du använt privat behöver du inte skatta så länge den totala försäljningen inte kommer över 5000 Euro. Men är det fråga om en regelbunden inkomst, du säljer kontinuerligt på loppmarknader, då måste du skatta redan från första kronan. Läs mer här om brytgränser för inkomst av hobbyverksamhet

Försäljning av arvegods

Har du ärvt saker som du säljer blir det skatt redan vid en försäljning på 1000 Euro. Gränsen räknas på försäljningspriset.

Har ni själva köpt in saker till familjen som ni sedan säljer senare gäller samma regler som föregående rubrik, dvs upp till 5000 Euro per år är skattefritt.

Försäljning över 5000 Euro beskattas som inkomst av Kapital

Detta inträffar när du t.ex. säljer ett skåp eller prydnadsföremål eller liknande enstaka föremål med högt värde. OBS! Skatten räknas bara på den överskjutande delen över 5000. Alltså om du säljer en tavla för 7500 drar du av 5000 och resterande 2500 beskattas som inkomst av kapital (30% skatt). I Sverige är kapitalinkomstskatten alltid 30% oavsett vinst, men i Finland finns en gräns till vid 30000 Euro. Över denna gräns ökar skatten till 34%

Donationer

Det är vanligt att Internetföretagare, bloggare m.fl. också har en verksamhet med sociala dimensioner eller filantropiskt natur där ett viktigt syfte är att hjälpa andra utan förväntan om ersättning. Donationer där doneraren inte får något extra i utbyte är inte momspliktigt. Du behöver alltså inte betala in moms ovanpå de donationer du får på t.ex. din blogg så länge besökarna som donerar inte får tillgång till exklusivt material.

Men se upp med Patreon och andra liknande tjänster där du kan få donationer och samtidigt erbjuder extramaterial för de som stödjer dig eller att donationen ses som en direkt lön för ett kommande utförande av arbete, då blir det momspliktigt enligt de senaste tolkningarna av EU:s momssystem.

Var fyller jag i inkomst av hobbyverksamhet?

Vinsten ska du redovisa på blankett 15 "KONSTNÄRENS OCH 5 FRILANSENS INKOMSTER":

Redovisning i skattedeklarationen: Ange vinsten (Intäkter-kostnader) vid punkten 1.4 "Övriga förvärvsinkomster". Du specificerar vilken typ av inkomster det rör sig om under punkten "15 - Tilläggsuppgifter". 

Skattekortet: Ange vinsten (Intäkter-kostnader) vid punkten "Företagsinkomster som omfattas av förskottsbetalning"/Förvärvsinkomst av näringsverksamhet.

Måste jag redovisa hobbyinkomster om jag gjort förlust?

Nej, om du gör förluster i din hobbyverksamhet behöver du inte redovisa din hobby alls. Du kanske betalar 8 Euro/månad för ditt webbhotell men bara tjänar 4 Euro/mån med Adsense. Då behöver du inte ta upp detta i din deklaration. Men tänk då på att du kan dra av förluster i hobbyverksamhet mot vinster i framtiden om du bokfört och sparat kvitton för din hobby varje år, även när du gått med förlust.

När behöver jag göra bokslut?

Det finns en speciell artikel som handlar om reglerna för årsbokslut i Finland här 

Vad gäller för hobbyverksamhet i Sverige?

 ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy