Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Gräns för statlig skatt 2020 i FinlandStatlig skatt 2020 i Finland. Vilken skattesats är det på beskattning av förvärvsinkomst i Finland? Hur hög blir skatten på min lön nästa år? Vid vilken gräns börjar jag betala statsskatten 2020? När betalar man statlig inkomstskatt 2020? Vad ligger brytpunkten för inkomstskatt på för 2020? Vilka inkomstskattegränser gäller under 2020? Var hittar jag statens inkomstskatteskala? När börjar jag betala statlig inkomstskatt? Vid vilken lön börjar man betala progressiv statsskatt? Hur hög lön kan man ha under 2020 utan att betala skatt?

Total inkomstskatt på lön 2020

Löneinkomst (€/år)

Grunderna för 2019

Föreslagna grunderna för 2020

Förändring i skattegrad (%)

Skatteändring (€/år)

5 000

8,4

8,4

0

0

10 000

8,4

8,4

0

0

20 000

15,95

14,95

-1

-200

30 000

23,67

23,11

-0,56

-168

40 000

29,52

28,89

-0,63

-252

50 000

33,24

32,69

-0,55

-275

60 000

36,26

35,8

-0,46

-276

70 000

38,42

38,04

-0,38

-266

80 000

40,04

39,72

-0,32

-256

90 000

41,8

41,26

-0,54

-486

100 000

43,6

43,13

-0,47

-470

110 000

45,04

44,62

-0,42

-462

120 000

46,23

45,86

-0,37

-444

*Tabellen integrerar statens progressiva inkomstskatteskala, pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen, arbetsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen och grundavdraget. Tabellen omfattar också inkomstskatt till staten, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, genomsnittlig kyrkoskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie samt dagpenningspremie. I siffrorna ingår även arbetstagarnas arbetspensionsförsäkringsavgift och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringspremie. I tabellen baseras genomsnittliga skattesatser för kommunalskatten och kyrkoskatten på 2019 värden.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2020

Total skatt för pensionärer 2020

Löneinkomst (€/år)

Grunderna för 2019

Föreslagna grunderna för 2020

Förändring i skattegrad (%)

Skatteändring (€/år)

5 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

20 000

18,42

17,95

-0,47

-94

30 000

24,97

24,96

-0,01

-3

40 000

30,02

29,92

-0,1

-40

50 000

33,33

32,99

-0,34

-170

60 000

36,11

35,83

-0,28

-168

70 000

38,1

37,85

-0,25

-175

80 000

40,08

39,56

-0,52

-416

90 000

42,29

41,83

-0,46

-414

100 000

44,07

43,65

-0,42

-420

110 000

45,52

45,14

-0,38

-418

120 000

46,72

46,38

-0,34

-408

*Tabellen integrerar statens progressiva inkomstskatteskala, pensionsinkomstavdraget vid statsbeskattningen, pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen och grundavdraget för de med pensionsinkomst. Tabellen omfattar också inkomstskatt till staten, genomsnittlig kommunalskatt, rundradioskatt, genomsnittlig kyrkoskatt och sjukförsäkringens sjukvårdspremie. I tabellen baseras genomsnittliga skattesatser för kommunalskatten och kyrkoskatten på 2019 värden.

Statens inkomstskatteskala 2020

Statlig inkomstskatt 2019 finns här

För inkomstår 2020 är inkomstskatten på förvärvsinkomster fastställt enligt tabellen nedan. Det här är en extra statlig inkomstskatt utöver den lokala skatt som du betalar till din kommun. I Finland är den statliga skatten progressiv och blir högre för varje brytgräns man passerar enligt följande:

Brytgränsintervall (euro)

Skatt vid nedre brytgränsen (euro)

Skatt över brytgränsen (%)

18100

8,00

6,00

27200

554

17,25

44800

3590

21,25

78500

10751,25

31,25

Som ni ser ändras gränserna lite för 2020. Man räknar ofta upp skattegränserna med hänsyn till bland annat inflationen. Om gränserna för statlig skatt höjs mindre än reallöneökningarna betyder detta i praktiken att fler kommer över gränsen och får betala mer i skatt.

Kommer man över den lägsta gränsen på 18100 i inkomst under ett år, eller beskattningsbar vinst om du har egen firma, måste ni betala minst 6% extra skatt på den del som kommer över den skiktgränsen. I Finland är den statliga inkomstskatten progressiv vilket innebär att skattesatsen blir högre för varje inkomstgräns man kommer över. Tjänar du över 78500 under 2020 får du betala den högsta skattesatsen 31,25% på alla inkomster över gränsen.

(på grund av diverse avdrag från förvärvsinkomster som t.ex. grundavdraget kan du i praktiken tjäna ca 37000 euro utan att betala statlig inkomstskatt under 2020, under ca 14000 euro betalar du ingen skatt alls).

Inkomstskattesats för kapitalinkomst

På kapitalinkomster är det 30% inkomstskatt. Men om kapitalvinsten är över 30000 euro blir kapitalinkomstskatten 34%.

Grundavdraget i Finland

Grundavdraget för 2020 ger full effekt vid en dagpenningsinkomst3540 euro per år, en löneinkomst på ca 7600 euro per år och en pensionsinkomst på ca 11600 euro per år. 

När börjar man betala kommunalskatt?

Så fort du har en inkomst, eller en vinst, över grundavdraget i Finland måste du börja betala kommunalskatten som finansierar samhället på den ort där du bor. 

Kommunalskatt betalas baserat på den beskattningsbara inkomsten enligt kommunalskatteprocenten. Varje kommun bestämmer varje år sin egen skatteprocent. för år 2020 varierar kommunalskatteprocenten mellan 17% och 22,5% och i snitt ligger kommunalskatten på ca 20%.

Räkna ut din exakta skatt här 

Vad ligger kommunalskatten på? 

Kommunalskatten beror på var du eller din firma är folkbokförd.

Du hittar alla kommunalskatter för 2020 här

Kyrkoskatt

För dig som är med i kyrkan tillkommer en extra skatt på mellan 1% - 2%.

Brytgränser för dig som är rörelseidkare

Skatteintervallen är lika för dig med enskild firma som för en vanlig arbetare med löneinkomster.

Du som är rörelseidkare ska betala 30% kapitalvinstskatt på 20% av näringsverksamhetens nettoförmögenhet för det föregående skatteåret. Har du låg vinst kan du ange att du vill få den beräknad med bara 10%, vilket är en fördel om du inte hamnar över 30% i totalt skattetryck på dina näringsinkomster. I vissa fall har du till och med möjlighet att yrka på att 0% av nettoförmögenheten i bolaget beräknas som kapitalvinst  (ISkL 38 § 1 mom.). Yrkandet ska framställas med skattedeklarationsblanketten innan beskattningen slutförs. Resten av företagsinkomsten är förvärvsinkomst. 

Överlåtelsevinster på fastigheter och värdepapper (anläggningstillgångar i en näringsverksamhet) behandlas alltid som en kapitalinkomst.

På lönen ska du också betala sociala avgifter bl. a. betala arbetslöshetsförsäkringsavgift och pensionsavgift. För 2020 är FöPL-avgiften 24,10% (18-52 år). För personer som fyllt 53 år är pensionsavgiften högre och ligger på 25,60%. I Finland anses dessa skatter vara avgifter som baseras på bruttolönen. De ingår inte i förskottsinnehållningsprocenten på skattekortet. Dessa avgifter är avdragsgilla i inkomstdeklarationen. Är du nystartad företagare får du 22% rabatt på de sociala avgifter i 48 månader.

Hur beräknar man inkomstskatten?

Här kan du räkna ut din löneskatt exakt.

Läs även:

Inkomstskattelag (1535/1992)

Beskattning av förvärvsinkomst i Finland

Jämför med den statliga skatten i Sverige 2020

Ansiotulojen verotus

Inkomstbeskattning – rörelseidkare eller yrkesutövare

 16 Nov 2019

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy