Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Valtion verorajat Suomessa 2020Valtion veroraja Suomessa 2020.  Kuinka korkea vero palkallani on ensivuonna? Missä rajassa alan maksamaan valtionveroa 2020? Paljonko saa tienata verottomana 2020? Milloin maksetaan valtiollista tuloveroa 2020? Missä sijaitsevat tuloveron taitepisteet vuonna 2020? Mitkä tuloverorajat ovat voimassa 2020? Mistä löydän valtion tuloveroasteikon? Milloin alan maksamaan valtion tuloveroa? Kuinka korkea on suomalainen ansiotuloverotus? paljonko saa tienata verottomana 2020? Kuinka korkea palkka voi olla vuonna 2020 ilman että täytyy maksaa veroa?

Palkan kokonaistulovero 2020

Palkkatulot, €/vuosi

Perusteet vuodelle 2019

Ehdotetut perusteet vuodelle 2020

Muutos veroasteessa, prosenttimäärä

Veromuutos, €/vuosi

5 000

8,4

8,4

0

0

10 000

8,4

8,4

0

0

20 000

15,95

14,95

-1

-200

30 000

23,67

23,11

-0,56

-168

40 000

29,52

28,89

-0,63

-252

50 000

33,24

32,69

-0,55

-275

60 000

36,26

35,8

-0,46

-276

70 000

38,42

38,04

-0,38

-266

80 000

40,04

39,72

-0,32

-256

90 000

41,8

41,26

-0,54

-486

100 000

43,6

43,13

-0,47

-470

110 000

45,04

44,62

-0,42

-462

120 000

46,23

45,86

-0,37

-444

*Taulukko yhdentää valtion progressiivista tuloveroasteikkoa, eläketulovähennyksiä valtionverosta, tuloverovähennystä kunnallisverotuksesta ja perusvähennystä. Taulukko sisältää myös valtion tuloverotuksen, keskimääräisen kunnallisveron, yleisradioveron, keskimääräisen kirkollisveron ja sairausvakuutuksen sairausvakuutusmaksun sekä päivärahamaksun. Lukuihin kuuluu jopa työntekijän työeläkevakuutusmaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Taulukossa kunnallisveron ja kirkollisveron keskimääräiset verokannat perustuvat vuoden 2019 arvoihin.

Hallituksen lakiesitys Riksdagille ja lakiluonnos tuloveroasteikosta vuodelle 2020

Kokonaisvero eläkeläisillä 2020

Palkkatulot, €/vuosi

Perusteet vuodelle 2019

Ehdotetut perusteet vuodelle 2020

Muutos veroasteessa, prosenttimäärä

Veromuutos, €/vuosi

5 000

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

20 000

18,42

17,95

-0,47

-94

30 000

24,97

24,96

-0,01

-3

40 000

30,02

29,92

-0,1

-40

50 000

33,33

32,99

-0,34

-170

60 000

36,11

35,83

-0,28

-168

70 000

38,1

37,85

-0,25

-175

80 000

40,08

39,56

-0,52

-416

90 000

42,29

41,83

-0,46

-414

100 000

44,07

43,65

-0,42

-420

110 000

45,52

45,14

-0,38

-418

120 000

46,72

46,38

-0,34

-408

*Taulukko yhdentää valtion progressiivista tuloveroasteikkoa, eläketulovähennyksiä valtionverosta, eläketulovähennyksiä kunnallisverotuksessa ja perusvähennystä eläketuloisille. Taulukko sisältää myös valtion tuloverotuksen, keskimääräisen kunnallisveron, yleisradioveron, keskimääräisen kirkollisveron och sairausvakuutuksen sairausvakuutusmaksun. Taulukossa kunnallisveron ja kirkollisveron keskimääräiset verokannat perustuvat vuoden 2019 arvoihin.

Valtion tuloveroasteikko 2020

Valtion tulovero vuonna 2019 löytyy täältä

Tulovuodelle 2020 on ansiotulojen tulovero määritelty allaolevan taulukon mukaan. Tämä on valtiollinen tulovero paikallisen veron lisäksi jonka maksat kunnallesi. Suomessa valtion vero on progressiivinen ja on korkeampi jokaiselle ylitetylle rajalle seuraavasti:

Verotettava ansiotulo (euro)

Vero alarajan kohdalla (euroa)

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta (%)

18100

8,00

6,00

27200

554

17,25

44800

3590

21,25

78500

10751,25

31,25

Kuten näette rajat muuttuvat hieman vuodelle 2020. Veroraja tarkennetaan usein ottaen huomioon muun muassa inflaatio. Jos rajat valtiolliselle verolle nousevat vähemmän kuin todellinen palkankorotus tarkoittaa se käytännössä sitä että useammat ylittävät rajan ja saavat maksaa enemmän veroja.

Tullessa yli alimman rajan, 18100 tuloissa vuodessa tai verotettavan voiton jos sinulla on oma yritys, täytyy maksaa vähintään 6% extravero osasta joka tulee yli rajatason. Suomessa valtiollinen tulovero on progressiivista mikä tarkoittaa että veroprosentti tulee korkeammaksi joka ylitetyn verorajan jälkeen. Tienatessaan yli 76100 vuonna 2020 saat maksaa korkeimman veron 31,25% kaikista rajan ylittävistä tuloista.

Paljonko saa tienata verottomana 2020?

(ansiotulojen sekalaisten vähennysten takia kuten esim. Perusvähennys voit käytännössä tuenata noin 37000 euroa ilman että joudut maksamaan valtiollista tuloveroa vuonna 2020, alle noin 14000 euron et maksa veroa ollenkaan.)

Tuloverotus pääomatulolle

Pääomatulolle on 30% tulovero. Mutta yli 30000 euron pääomavoitoille on pääomatulovero 34%.

Perusvähennykset Suomessa

Perusvähennykset vuonna 2020 tulevat täysin voimaan kun päivärahatulot ovat 3540 euroa vuodessa, palkkatulot noin 7600 euroa vuodessa ja eläketulot noin 11600 euroa vuodessa.

Milloin alan maksamaan kunnallisveroa?

Välittömästi kun sinulla on tuloja, tai voittoja yli Suomessa olevan perusvähennyksen verran täytyy sinun alkaa maksaa kunnallisveroa joka rahoittaa asuinpaikkakuntasi yhteisöä.

Kunnallisveroa maksetaan perustuen verotettavan tulon määrään kunnallisveroprosentin mukaisesti. Jokainen kunta määrittelee joka vuosi oman veroprosenttinsa. Vuodelle 2020 kunnallisveroprosentti vaihtelee 17% ja 22,5% välillä ja keskimääräisesti kunnallisvero on noin 20%.

Laske sinun tarkka verosi täältä

Mistä kunnallisvero on?

Kunnallisvero riippuu siitä oletko sinä tai sinun yrityksesi väestörekisterissä

Löydät kaikki kunnallisverot vuodelle 2020

Kirkollisvero

Sinun joka kuulut kirkkoon tulee maksaa extravero välillä 1% - 2%.

Rajapisteet yrittäjille

Verovälit ovat samat sekä sinulle jolla on yksityinen yritys kuin tavalliselle työntekijälle jolla on palkkatuloja.

Yrittäjän täytyy maksaa 30% myyntivoittovero 20%: ta elinkeinotoiminnan nettovarallisuudesta edelliseltä verovuodelta. Jos voittosi ovat alhaiset voit ilmoittaa että haluat saada sen laskettua 10%:n, mikä on etu jos yritysesi liiketoiminnan tulojen kokonais verorasitus ei ylitä 30%. Joissain tapauksissa sinulla jopa mahdollisuus yrittää että 0% yrityksen nettovarallisuudesta lasketaan myyntivoitoksi.(ISkL 38 § 1 mom.). Anomus täytyy esittää veroilmoituslomakkeella ennen kuin verotus tehdään loppuun. Loput liiketoiminnan tuloista ovat ansiotuloja.

Kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot (yrityksen käyttöomaisuudet) käsitellään aina pääomatuloina.

Maksat palkastasi myös sosiaaliturvamaksuja kuten työttömyysvakuutusmaksu ja eläkemaksu. YEL-maksu vuodelle 2020 on 24,10%. (18-52 vuotiailla). Henkilöille jotka täyttävät 53 vuotta on eläkemaksu korkeampi ja on 25,60%. Suomessa näitä veroja pidetään maksuina jotka perustuvat bruttopalkkaan. Ne eivät sisälly ennakkopidätysprosenttiin verokortissa. Nämä maksut ovat vähennyskelpoisia veroimoituksessa. Ollessasi uusi yrittäjä saat 22% alennuksen sosiaaliturvamaksuista 48 kuukauden ajaksi.

Rajapisteet Kuinka laskea tulovero?

Täältä voit laskea täsmällisen tuloverosi.

Lue myös:

Maat, joissa on alhaisin yhtiöverokanta 2021

Tuloverolaki (1535/1992)

Ansiotulojen verotus Suomessa

Vertaa valtion veroon Ruotsissa 2020

Ansiotulojen verotus

Tuloverotus- liikkeen tai ammatinharjoittaja19 Nov 2019

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi


Musiikin jakelija, joka pitää Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.

Musiikin jakelijat, jotka pitävät Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.
Vaihtoehtoinen verohallinto Amazon-myyjille

 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy