Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Reverse Charge (Käännetyn verovelvollisuuden)Reverse charge. Käännetty verovelvollisuus. Mitä tarkoittaa käännetty verovelvollisuus? Onko kansainvälinen termi ”reverse charge” jasuomalaisten käyttämä termi ”käännetty verovelvollisuus” sama asia? Reverse charge eu?Ovatko kohdeperiaate ja käännetty verovelvolisuus oikeasti ilmaisuja samalle proseduurille?

Reverse charge EU

Ulkomaalaiselta yhtiöltä saamassani laskussa lukee reverse charge, mutta mitä se tarkoittaa? Suomeksi se tarkoittaa käännettyä verovelvollisuutta. Käytännössä siis ostajan itse täytyy laskea ja maksaa ostoksensa verot myyjän sijasta. 

Käännetyn verovelvollisuuden

(Käännetty verovelvollisuus)

Tavallisesti myyjä laskuttaa niin, että vero on jo laskussa mukana, ja sitten maksaa sen itse Verovirastoon. Käännetyssä verovelvollisuudessa se on ostaja, jonka täytyy laskea ja maksaa vero Verovirastoon. 

Esimerkkejä käännetystä verovelvollisuudesta (reverse charge):

Lähetät laskun esimerkiksi Großunternehmen GmbH:iin Saksassa ilman veroja. Großunternehmen GmbH sitten laskee saksalaisen verotuksen ostokseensa ja maksaa sen Saksan verovirastoon. Tässä se on siis ostaja, joka laskee ja maksaa verot, ja näin meillä onkin käännetty verovelvollisuus. 

Reverse charge otettiin käyttöön kun EU perustettiin, jotta voitaisiinhelpottaa verojen hallinnointia kaupanteon yhteydessä eri maiden välillä. Tällöin myyjän ei tarvitse ilmoittaa itseään myynnin kohdemaan verorekisteriin. Tänä päivänä kuitenkin koko EU:n verojenhallintasysteemi on muuttunut paljon monimutkaisemmaksi ja on paljon poikkeustilanteita. Ikään kuin hankaluuksia ei olisi jotarpeeksi, vuonna 2015 otettiin käyttöön uudet säännöt koskien elektronisten palveluiden laskutusta. Eli myyjän täytyy kuitenkin olla rekisteröitynyt asiakkaan maan verorekisteriin tai käyttää MOSS- palvelua maksaakseen ja tilittääkseen veron asiakkaan laskua varten.

Reverse charge yhtiöiden välillä

Reverse chargen kanssa on silti aika yksinkertaista laskutettaessa firmalta toiselle firmalle. Laskutat ilman veroa sitä yritystä, jolle myyt, ja vittaat sitten direktiiviin, joka perustelee miksi laskutat ilman veroa. Jos se sen sijaan on oma yrityksesi, joka ostaa joltain toiselta yritykseltä EU:n sisällä, täytyy sinun itse laskea vero ostoksesta. EU aikoo poistaa tämän säännön ja korvata sen Määräpaikkaperiaatteeseen vuonna 2021. 

Määräpaikkaperiaatteeseen (Kohdeperiaate) vs käännetty verovelvollisuus

Ei, ne eivät ole sama asia, vaan oikeastaan kaksi aivan eri periaatetta. 

Määräpaikkaperiaatteeseen: myyjä tekee laskutuksen vastaanottajamaan veron ja arvonlisäveron mukaan. Myydessä elektronista palvelua itävaltalaiselle yksityisasiakkaalle, laskutetaan 20% itävaltalaisen veron mukaan. 

Käännetty verovelvollisuus (reverse charge): ostaja laskee ja maksaa veron ostoksesta. 

Määräpaikkaperiaatteeseen siis vaatii sitä, että tietää verosäännöksistä ja arvonlisäveroista koko maailmassa. EU on matkalla kohti tämän periaatteen porrastettua käyttöönottoa kaikkessa kaupanteossa EU:n sisällä, mikä tulee aiheuttamaan kaaosta. Kohdeperiaate (Määräpaikkaperiaatteeseen) on jo voimassa tänä päivänä, kun myydään elektronisia palveluita yksityishenkilöille EU:n sisällä. On suunnitteilla ottaa tämä käyttöön myös tavallisiin palveluihin ja tuotteisiin jo vuonna 2021/22. 

Mitä minun täytyy kirjoittaa laskuihin?

Kun laskutetaan EU: n sisällä ilman arvonlisäveroa, sinun on perusteltava, miksi arvonlisäveroa ei sovelleta. Lisää yksi näistä rivistä laskuun.

Palvelujen myynti:

Tuotteiden myynti:

Vienti EU: n ulkopuolelle

Teksti ei ole pakollinen tavaroiden ja palveluiden viennille, mutta tässä on oikeudelliset ohjeet viittaukselle, jos haluat olla johdonmukainen laskutuksen kanssa.

Palvelujen myynti:

  • No VAT applied. General rule for services, article 44 and 196 Council Directive 2006/112/EC.

Tuotteiden myynti:

  • No VAT applied. Export of goods, article 146 Council Directive 2006/112/EC.

  

21 Dec 2018

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi


Musiikin jakelija, joka pitää Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.

Musiikin jakelijat, jotka pitävät Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.
Vaihtoehtoinen verohallinto Amazon-myyjille

 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy