Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Kuinka kauan laskuja tulisi säilyttää?Laskutus on tärkeää niin asiakkaan kuin yrittäjän näkökulmasta. Kuittien ja laskujen säilytys lisää omaa turvallisuutta pitkään osto tilanteen päätyttyä. Missä tilanteessa ja miten pitkään laskuja sitten pitäisikään säilyttää? Hyvä kysymys, johon meiltä löytyy helpot nyrkkisäännöt.

Turvaa omat etusi

Ensin kannattanee mainita, että laskujen ja kuittien säilyttäminen on aina sinulle eduksi. Kannattaa siis ottaa tavaksi kuittien säilyttäminen, jos se ei ole jo tapana.

Ostajana sinun kannattaa säilyttää laskut ja kuitit ainakin suurista ostoksista vähintään 3 vuotta ostoksen maksamisen jälkeen.

Luottokorttiostoksista saatuja kuitteja olisi hyvä säilyttää luottoyhtiön laskuttamisen jälkeen vielä 3 vuoden ajan.

Yrittäjälle tärkeää tietoa

Yrittäjänä sinun kannattaa kiinnittää eritystä huomiota kuittien ja laskujen säilyttämiseen. Veroilmoitukseen ei enää ole voinut liittää kuitteja ja tositteita vuosiin, mutta verottaja voi kuitenkin pyytää saada nämä kuitit nähtäväksi. Tässä tilanteessa on hyvä pitää mielessä nämä perussäännöt:

Kuitit ja tositteet tulee säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. 6 vuotta on se aika, jolloin verotukseen voi vielä saada oikaisua. Tämä tarkoittaa siis sitä, että tuloverotukseen liittyvät tositteet, jotka saat vuoden 2019 aikana pitää säilyttää aina vuoteen 2025 saakka.

Yrittäjän tulee säilyttää ne tositteet ja kuitit, joihin veroilmoituksen lisäykset ja muutokset perustuvat. Näihin kuuluu mm. kotitalousvähennykseen tai tulonhankkimiskuluihin liittyvät tositteet.

On kuitenkin hyvä tietää, että ne tiedot mitkä löytyvät esitäytetystä veroilmoituksesta ovat yleensä oikein, eikä näitä kuitteja siis välttämättä tarvitse säästää. 

Toinen poikkeus on myös työmatkoista tulevat kustannukset. Vähennys lasketaan halvimman kulkuneuvon käytön mukaan.

Suosittelemme kuitenkin, että säästät kaikki mahdolliset tositteet turvataksesi omat etusi. 

Kirjanpidon ja tilinpäätöksen säilyttäminen

"Tilinpäätös, toimintakertomus, kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä."

"Tilikauden tositteet, liiketapahtumia koskeva kirjeenvaihto sekä muukin mahdollinen liiketapahtumia varmentava kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana tilikausi on päättynyt."

Kiinteistöinvestoinnin laskut ovat voimassa pitkään

Kiinteistöinvestoinnista saadut tositteet kannattaa pitää säilössä pitkään monista syistä. Tämän tyyppinen sijoittaminen on hyvin kallista, joten se on parempi turvata hyvin etukäteen kuin myös jatkossa.

Tämän tyyppiset laskut tulee säilyttää vähintään 13 vuotta sen kalenterinvuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöstä alkanut laskuttaminen on alkanut. 

Tässä tapauksessa kuitenkin suosittelemme, että pidät nämä laskut käsillä pitkään.


 


25 Jan 2019

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy