Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Liikevaihto vs. MyyntiLiikevaihto. Mitä liikevaihto tarkoittaa? Onko liikevaihto sama asia kuin myynti? Miten liikevaihto ja voitto eroavat toisistaan? Kuinka suuri on voitto X jos liikevaihto on Y? Voiko yrityksen voiton laskea itse jos tiedossa on vain liikevaihdoin määrä? 

Kun talousalalla puhutaan liikevaihdosta tarkoitetaan tavallisesti yrityksen kokonaisliikevaihtoa, joka on melkein sama asia kuin kokonaismyynti. Yrityksen liikevaihto koostuu yhtenlasketuista myytyjen tavaroiden ja palveluiden tuloista tietyn ajanjakson kuluessa, usein vuoden sisällä. 

Sisältyykö arvonlisävero liikevaihtoon?

Ei, liikevaihto on myynti, josta vähennetään myytyjen tavaroiden ja palveluiden ALV. Jos halutaan olla pilkuntarkkoja ja ilmaista asia taloustieteilijöiden tapaan, on liikevaihto yrityksen vuosiverotuslainmukainen nettoliikevaihto. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että lasket yhteen kaiken minkä myyt, ja vähennät summasta myyntiin kuuluvan arvonlisäveron, ja poistat alennukset (käteisalennukset) sekä muut verot, jotka hintaan ovat sisältyneet (esimerkiksi valmistevero). On myös vähennettävä henkilökunnalle kustannushintaan tai sisäänostohintaan tehdyt myynnit. Tämän vuoksi liikevaihto ei ole aivan täysin sama asia kuin kokonaismyynti tai asiakkailta laskutettu summa. Puhekielessä tosin kokonaismyyntiä ja liikevaihtoa käytetään toistensa synonyymeinä. Muutokset yrityksesi liikevaihdossa mittaavat yrityksen kasvua. Myös pankit voivat olla kiinnostuneita liikevaihdon kasvusta esimerkiksi lainoja ajatellen. Jos yrityksesi liikevaihto ylittää 700,000.00 euroa kasvavat myös kirjanpidon vaatimukset. Tällöin sinun täytyy suorittaa kirjanpitolain mukainen tilinpäätös. 

Liikevaihto näkyy tuloslaskelmassa siellä, missä kaikki tulot kirjataan 3 alkaville tileille.

Liikevaihto sisältyy moniin yrityksen tulosindikaattoreihin

Liikevaihto / Henkilöstön määrä

Tämä tulosindikaattori kertoo erittäin paljon yrityksestäsi. Jaettaessa liikevaihto palkatun henkilöstön määrällä saadaan tietoon jotakin melko tärkeää ja kiinnostavaa: tuottavuus!

Yritys voi kerryttää paljon tuloja ja siten omata suuren liikevaihdon, mutta jos liikevaihto jaetaan henkilöstön määrällä voidaankin saada esille hyvin pieni luku. Tämä on tavallista kehitysmaissa, jossa tarvitaan monta henkilöä tekemään työ manuaalisesti. Intialaisella mattoyrityksellä, jolla on sata mattoja valmistavaa työntekijää, on alhainen tuottavuus verrattuna eurooppalaiseen yritykseen, joka valmistaa mattoja kolmen työntekijän ja automaattisten koneiden voimin. 

Korkea tuottavuus = Rikas maa

Tuotavuus on ehdottomasti tärkein maan elintason mittaaja. Kun verrataan modernien länsimaiden talouksia kehitysmaiden vastaaviin, on tuottavuuden ero kuin päivä ja yö. Muuttuakseen kehittyvästä maasta moderniksi taloudeksi, on välttämätöntä jatkuvasti kohottaa ja kehittää tuotteliaisuutta. Tässä ovat onnistuneet hyvin nk. Aasian Tiger-taloudet, ja sellaiset maat, jotka vain muutamassa vuosikymmenessä ovat kohonneet köyhyydestä rikkauteen: Singapore, Etelä-Korea, Taiwan, ja useat Kiinan alueet sekä Irlanti 90- ja 00-luvuilla. Tänä päivänä esimerkiksi Vietnamilla on suuri mahdollisuus kehittyä tiikerivaltioksi. Tällaisten maiden kansalaiset ovat myös saavuttaneet suuremman ostovoiman verrattuna muihin vastaaviin maihin. Kun näiden nopeasti tuottavuuttaan kehittävien maiden kansalaiset nyt matkustavat ulkomaille turisteina, on heillä mahdollisuus ostaa paljon enemmän ja kalliimpia tuotteita kuin muutamia vuosikymmeniä sitten – kiitos tuottavuuden kasvun yhteiskunnassa!

Automaatio = Hyvinvointi

Se, että Suomessa on jo pitkään korvattu työntekijöitä koneilla ei ole negatiivista yhteiskunnan kehitystä, vaan tulisi nähdä myönteisenä asiana. Tällainen kehitys lisää yhteiskunnan hyvinvointia. Päin vastoin se, että yhteiskuntaan kehittyy yhä useampia matalapalkkatöitä, joiden halpa työvoima tulee Bulgariasta, Romaniasta, tai Afganistanin, Irakin ja Syyrian pakolaisista ei kuitenkaan ole positiivista kehitystä, sillä se laskee talouden tuottavuutta. Korkeaan maahanmuuttoon liittyy riski tuottavuuden kääntymisestä laskuun työvoiman heikon ammattitaidon vuoksi, jolloin Suomi voi muuttua Pohjoisen Leijonasta hitaasti kulkevaksi laiskiaiseksi.Tätä näkökantaa eivät monet politikot ja ”ekspertit” valitettavasti ymmärrä... 

Voitto / Liikevaihto

Voitto (yrityksen tulos ennen veroja) jaettuna liikevaihdolla tuo näkyviin sen, kuinka paljon tienaat jokaista myymääsi euroa kohden. Se näyttää myös kuinka suuri pelivara yrityksellä on tehdä investointeja, arvonvähennyksiä (poistot), tai jakaa osinkoja. Yhdenmiehen konsulttiyrityksellä ei tavallisesti ole kovinkaan paljon kuluja, ja se voi usein laskuttaa korkeilla hinnoilla. Hyvät tulot ja matalat kulut antavat korkean luvun liikevaihtoon liittyvässä tulosindikaattorissa, verrattuna vaikkapa pörssiyhtiöön, jonka normaali arvo on ehkäpä väliä 5-20% tällä tulosindikaattorilla. Jos suhde on tätä korkeampi, on usein kysymyksessä pankki tai kiinteistöalan yritys. Tulee muutenkin ottaa huomioon minkä tyyppistä yritystä on kyse, kun arvioidaan onko jokin tulosindikaattori hyvä vai huono. Liikevaihtoa ja voittoa vertaillessa esille saatu prosentti paljastaa myös yrityksen voittomarginaalin tai käyttökatteen. (Pörssiyhtiön tulosta laskiessa tehdään tiettyjä oikaisuja, kuten esimerkiksi vuokrat ja velat, joiden takia voittomarginaali ja käyttökate eroavat toisistaan. Pienelle yksityisyritykselle nämä termit ovat kuitenkin usein yksi ja sama asia.)

Ovatko voitto ja liikevaihto sama asia?

Eivät ole, voitto on tulot miinus kulut yrityksen tuloslaskelmassa. Liikevaihto merkitsee pelkästään tuloja, eli oikeastaan puolta tuloslaskelmasta. Liikevaihto käsittää vain yritykseen sisään tulevat varat tietyn kauden aikana, eli kuinka paljon myynti on, ALV pois lukien.

Miksi liikevaihdosta puhutaan usein silloin kun puhutaan toimitusjohtajasta tai yrityksestä?

Liikevaihto on eräänlainen mittatikku sille, kuinka suuri ja vaikuttava yritys on, tai kuinka tärkeä ja vaikutusvaltainen tietty toimitusjohtaja on. Suurepi liikevaihto tarkoittaa sitä, että henkilöllä tai yrityksellä on vastuu suuremmasta organisaatiosta tai liiketoiminnasta. Jos toimitusjohtajan on onnistunut saada liikevaihto kohoamaan miljoonasta kahteen miljoonaan, ei suuremman yrityksen ehkä vielä kannata palkata tätä toimitusjohtajaa, sillä henkilö joka on kohottanut liikevaihtoa 100 miljoonasta 150 miljoonaan on vielä vaikutusvaltaisempi. Tämä siksi, että kyseisellä toimitusjohtajalla on ollut monimutkaisempi vastuu ja tehtävä. Kun arvotetaan johtajia julkisissa organisaatioissa, puhutaan usein siitä, kuinka suurista varoista tämä on ollut vastuussa. Julkisilla organisaatioilla on usein vain vähän myyntiä – varoja käytetään tietystä ennalta määritellystä budjetista, jolloin tämä käsite on liikevaihtoa tärkeämpi. 

19 Jan 2018

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy