Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Ändrade moms- och skatteregler 2018Ändringar av förskottsskatt 2018. Vilka momsändringar förs för Finland 2018? Hur ändras skatten för företagare? Vilka nya regler kommer för de finska företagen under 2018?

Momsändringar 2018

Inga ändringar av momssatserna i Finland för 2018. Däremot så görs en utökning inom Fastighetsområde av vilka som kan momsregistrera sig vid privata yrkesutbildningar.

Finland följer också efter Sverige och överför hanteringen av importmomsen från Tullen till Skatteförvaltningen med start 1:a januari 2018.

Nya Skattekort

VERO.fi lanserar en ny webbtjänst fr.o.m. november 2018. Tjänsten Skattekort stängs och ersätts med motsvarande funktioner under MinSkatt.

Det kommer nya skattekort den 1 februari 2018 om du behöver göra ändringar. Då kommer du få den nya typen av skattekortet.

Ändringar av Förskottsskatt

Förskottsskatten för aktiebolag och andra samfund började gälla 1 november 2017. Numera kan du göra ändringar ända fram tills dess att slutskattebeskedet fastställs. Tilläggsförskottet ersätter förskottskompletteringen.

Företagsbeskattningsenheterna är ändrade

Företagsskattebyråerna och skatterevisionsenheterna har slagits samman till företagsskattecentraler. De nya företagsskattecentralerna fr.o.m. 2018 är nu:

  • Koncernskattecentral
  • Norra Finlands företagsskattecentral
  • Södra Finlands företagsskattecentral
  • Västra Finlands företagsskattecentral
  • Östra Finlands företagsskattecentral
  • Centrala Finlands företagsskattecentral

3 Jan 2018

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy